ثبت شکایات و پیشنهادات

درباره ما

مصرف کننده گرامی ؛ احتراماً از آنجا كه ما معتقديم رشد و حيات ما مرهون وجود شما مشتري عزيز مي­باشد لذا آگاهي از نقطه نظرات شما و انطباق خود را با آن بعنوان عامل اصلي رشد و توسعه شركت مي­دانيم. در پرسشنامه حاضر سعي بر آن است كه به اين آگاهي دسترسي يابيم. اميد است كه ما را در انجام اين امر ياري فرمایید. با تشكر مدير عامل شرکت تولیدی ساحل مازند گاز


فرم ثبت شکایات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات مصرف­ کنندگان نهایی

  • موضوع

  • مشخصات مشتری

  • نوع خرید :