سوالات متداول

 • هدف از تولید محصولات شما چیست؟
  تولید محصولات سلامت بخش
 • سرعت سایت بالا یا پایین است؟
  بله یاخیر پاسخ دهید. با تشکر
 • از نظ شما طراحی سایت مورد قبول خواسته ها شما از یک شرکت صنایع غذایی هست یا خیر؟
  پاسخ خود را در قالب بله/ خیر و نیز توضیح کوتاه  بیا کنید.
 • وب سایت شما در زمینه ارائه چه خدمتی راه اندازی شده است؟
  حوزه فعالیت ما صنایع غذایی می باشد
فرم ارسال سوال جدید